Betydelsen av CBD och vetenskapliga forskningsresultat

Betydelsen av CBD och vetenskapliga forskningsresultat
Det medicinska och vetenskapliga samfundet har gjort fascinerande framsteg när det gäller att förstå de gynnsamma effekterna av cannabidiol i kroppen. Detta har lett till bekräftelse av de olika användningarna, och mer djupgående forskning har gjorts om hur CBD i de flesta formler och doser kan förskrivas till personer som kämpar med ett brett spektrum av sjukdomar som har varit misslyckade eller ineffektiva andra åtgärder åtgärdades. CBD studeras för närvarande som en möjlig lösning för dem som vill sluta röka eller nikotinabstinens. University College London publicerade pilotstudier 2013 som visade att rökare som använder en CBD-inhalator upplevde mindre begär och cirka 40 procent färre cigaretter.

Anti-canceregenskaper hos CBD

cbd-molekyl Beräkningen av British Journal of Clinical Pharmacology har fastställt att CBD består av specifika anti-canceregenskaper som kan blockera cancer. Eftersom den har låg toxicitet jämfört med andra tillgängliga cancerterapier letar forskare efter ytterligare forskning om hur CBD kan integreras i medicinska terapimöjligheter för cancerpatienter. En annan studie på CBD från California Pacific Medical Center bekräftar CBD: s anticancerpotential. Följaktligen stör CBD genen som orsakar prostatacancer.

Anti akne

På grund av CBD: s antiinflammatoriska egenskaper genomförs för närvarande studier av användning av CBD vid botande av akne. En grupp forskare i Europa och Japan publicerade forskning i Journal of Clinical Research som visar att CBD minskar talgproduktionen i människokroppen och därmed också minskar akne. Forskarna drog slutsatsen att CBD består av antiproliferativa och antiinflammatoriska effekter. CBD har blivit ett lovande läkemedel för behandling av akne vulgaris.

Diabetes typ 1

Diabetes av typ 1 är ett annat hälsotillstånd som CBD kan vara användbart för. I diabetetillstånd attackerades cellerna i bukspottkörteln av kroppens immunsystem, vilket ledde till inflammation. Ny forskning har visat att CBD spelar en viktig roll för att bibehålla blodsockernivåerna. Det är också känt att schizofreni CBD har negativa effekter och kan vara till hjälp för personer med schizofreni. Forskning har gjorts på cannabidiol för att bedöma dess starka antipsykotiska potential. Forskarna drog slutsatsen att terapin var säker och bidrog till betydande klinisk utveckling. Dessutom var cannabidiolterapi associerad med en signifikant ökning av serumanandamidnivåer, vilket korrelerade signifikant med en klinisk uppdatering. Resultaten tyder på att hämning av båda deaktiveringarna kan leda till cannabidiols biverkningar och kan vara en helt ny mekanism vid behandling av schizofreni